Pind-Mental

Web-sidens emner       Bestil her   

               

                                       Op

bulletSelve behandlingen
bulletForsigtighed
bulletSygehistorie

Det at sætte ryggen på plads ved at behandle den med nogle håndgreb har været kendt siden antikken. Hippokrates, der levede ca. 400 f. kr., får skyld for meget, og han skulle også have været med til manuelle behandlinger af dårlige rygge.

Behandlingen har gennem flere århundreder været i miskredit, og en af årsagerne hertil har uden al tvivl været den nære kontakt, som lægen skulle i med patienten, og under f. eks. den sorte død med pesten har lægen holdt sig noget på afstand.

Indtil for 40 år siden betragtede man behandling med forskellige håndgreb for kvaksalveri. Efterhånden er der et stigende kendskab til behandlingsmetoderne gennem intensive lægekurser. Dette har givet en øget accept blandt læger. Undersøgelse Før der skrides til en manipulationsbehandling, skal der en grundig undersøgelse til.

Ligesom for al anden lægebehandling lægges der i undersøgelsesproceduren meget stor vægt på også at finde de tilstande, hvor behandlingen ikke skal anvendes. Undertiden kan der ligge mere alvorlige lidelser bag smerterne. Der kan i sjældne tilfælde ( 1% ) være metastaser, og det er meget vigtigt at udelukke disse, inden der sættesind med denne mere kraftfulde behandling.

Det er oftest ryggen, der er genstand for manipulationer. Ryggens mange led skal undersøges grundigt for at lokalisere bindinger mellem nogle af de enkelte led. Bindingen giver dårlig bevægelse i området, og der kan komme nerver i klemme. Ved manipulationsbehandlingen løsnes unormale spændinger i muskler, ledbånd og kapsler. Normal bevægelighed søges genoprettet.                        

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve behandlingen

Føres denne ledfrigøring helt i bund, lyder der et klik, og patienten vil som regel på dramatisk vis føle sig rask. Forud for dette klik er der altid gået en opvarmning af vævet gennem en bløddelsbehandling, træk i vævet og en ledfrigøring.

Behandlingen kan bruges til såvel akutte som kroniske smertegivende tilstande i ryggen. Lettest og meget effektivt udføres den i nakken og brystdelen, medens lænden er mere tung at danse med. For nakkens vedkommende giver behandlingen umiddelbar øget velbefindende, færre smerter, mindre stivhed og færre udstrålende smerter til skulderregionen. Denne effekt sætter ind her og nu, men på længere sigt opnås der ikke et bedre resultat end for dem, der ikke blev manipuleret.      

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsigtighed

Der er indenfor manipulationsbehandling en tendens til at gå over mod mere blide former for behandling. Og det har vist sig, at der kan opnås en god ledfrigøring også selv ombehandlingen ikke udløser klikket. Det er principperne fra release teknikken, der nu overføres til den manuelle behandling. De tider bør være forbi, hvor den samme nakke manipuleres på plads gang på gang. Ikke fordi behandlingen ikke virker, det gør den fortsat her og nu. Men jo flere gange et led er udsat for disse høje energiudladninger, jo mere løse bliver de passive væv i ledbåndene. De aktive væv med musklerne i spidsen bliver derfor nødt til at spænde mere og mere. Så det giver både tilbøjelighed til nye hold og masser af spændinger.    

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygehistorie

28-årig chauffør havde gennem lang tid tilbagevendende perioder med hold i nakken. Han mente efterhånden at kunne registrere en sammenhæng med træk og sus fra såvel vinduer som bilens ventillationssystem. 1 - 2 manipulationsbehandlinger kunne som regel gøre ham klar igen. Men der blev kortere og kortere mellem perioderne med stiv nakke. Han blev i stedet for instrueret i nakke-skulderøvelser, og når han på trods af de bedre fungerende muskler alligevel fik hold i nakken, var det nu release-behandling kombineret med akupindtri, der på en mere skånsom måde gjorde ham arbejdsfør. Øvelserne blev han aldrig fri for.

Til TOP

 
                                                             Send e-mail  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted til                                                                                                        dr.robert@dadlnet.dk                                                      
    Sidste opdatering 15-2-2020                   Web-site er oprettet 15-01-2002