Pind-Mental

Web-sidens emner       Bestil her   

               

                                      Op

Visualisering

bulletAutogen træning
bulletMental træning / visualisering
bulletEgne undersøgelser
bulletSygehistorie

Hvis du tror på, at din hjerne besidder nogle evner, du endnu ikke har udnyttet, så kan du få glæde af mental træning. Med mental træning kan der brydes grænser. Hvis der ikke var nogen, der havde troet på, at man måtte kunne springe mere end 2 m i højdespring, så var 2 m stadigvæk verdensrekord.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogen træning

I begyndelse af 30erne skabtes den autogene træning i Tyskland. Behandlingen byggede på principper fra hypnosen, som stammer fra slutningen af det forrige århundrede. Ved den autogene træning opnår personen kontrol over reaktioner i kroppen, reaktioner som ellers styres automatisk.

En forudsætning for kontrollen er, at man bringer sig i en tilstand med dyb koncentration og stor afslapning. Når kroppen føles varm, afslappet og tung, begynder man at bearbejde kroppens forskellige funktioner.

Der arbejdes med vejrtrækningen, som gøres dyb og fri. Hjertet kommer til at slå roligt og regelmæssigt. Solarplexus gennemstrømmes af en varme, som giver mere blod til de indre organer. Til sidst føles panden behagelig kølig. Der er tale om en autosuggestion, hvor kroppen på en rolig og ydmyg måde opfordres til at følge ens anvisninger.

For at det skal virke, må man afstå fra at bruge negative ord som "ikke". Der trænes 15 min dagligt, og når den grundlæggende tilstand er opnået efter 2 -3 mdr., kan man begynde at bearbejde sit specielle smerteproblem. Autogen træning har været opfattet som en vesterlandsk form for meditation, men uden østens mystik.

I 1977-78 kombinerede jeg den autogene træning med bio-feed-back, og patienterne var dermed hurtigere til at opnå afslapningen. Disse 2 forskellige behandlinger kan derfor supplere hinanden.                                 

Til TOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental træning

Ved at kombinere autogen træning med nyere amerikansk psykologiforskning kan der yderligere skæres af indlæringsprocessen. Med mental træning kan nogle opnå resultater allerede efter den første øvelse, men de mere langsigtede ændringer opnås efter 2 - 3 ugers træning. Ved mental træning lytter du til kassettebånd i 10 -15 min. Musik og instruktioner er indspillet på båndene.

Formålet med den mentale træning er som ved den autogene træning ligeledes at bringe sig ned i en dejlig dyb dvaletilstand, hvor smerteproblem kan bearbejdes, således at smerten bliver mindre. Du lærer at tænke positivt og der skabes en masse nye energier. Du skal sidde eller ligge rart og uforstyrret og blot lade tingene ske. Det hele foregår med lukkede øjne, og du har god brug for din fantasi. Der skal nemlig laves billeder på den indre video-skærm. Du ser og oplever dig selv i behagelige omgivelser måske på en drømmestrand. Du føler en behagelig varm fornemmelse i kroppen, som forstærkes af den sol, som du også tager med ind i dit billede. Tålmodigheden bygges op, og smerteproblemet behandles på en kreativ facon.

Da der indgår billeddannelser i hele forløbet, kaldes den mentale træning også for visualisering. De første gange virker det for mange lidt ejendommeligt, da det jo er en helt ny måde at arbejde med sig selv på. Og der bruges ord på en underlig måde. Men du opnår hurtig en god fortrolighed med teknikken.

Udover smertebehandling kan mental træning bruges i mange andre forskellige situationer. Sport, forretningsliv og eksamenssituationer er typiske områder. Måske påvirkes cancer og AIDS også positivt. Der er i hvert fald påvist blodforbedringer ved den mentale træning.  

Til TOP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egne undersøgelser

I 1990 har 12 patienter testet effekten af mental træning på forskellige smertetilstande. Det blev til i alt 42 afspilninger. Smerten blev registreret på en skala fra 1 -10.Af disse 42 afspilninger, medførte de 90% en reduktion af smerten. Den angivne effekt er en umiddelbar effekt, idet der ikke var nogen, der ved registreringen hørte båndet mere end4 gange. Hos nogle med akutte smerter svandt smerterne helt, hos andre med mere langvarige smerter, kunne effekten holde sig til næste dag, og man kunne så lytte til båndet igen.         

Til TOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygehistorie

37-årig kvinde med migræne og efterhånden daglig spændingshovedpine fik 2 behandlinger med akupindtri og myo-fasciel release. Det gav en god afslapning af muskulaturen i nakken og hovedpinen forsvandt. Hun fik kassette-båndet med hjem 1 mdr. Det blev "desværre" kun til 1 registrering, hvor der havde været en god effekt på hovedpinen. 3 andre gange havde hun brugt båndet, hvor hun følte optræk til migræne. Brugen af den mentale træning forhindrede imidlertid migrænen i at komme til udbrud!

  Til TOP 

 
                                                             Send e-mail  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted til                                                                                                        dr.robert@dadlnet.dk                                                      
    Sidste opdatering 15-2-2020                   Web-site er oprettet 15-01-2002